VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Şirket, sosyal sorumlulukları çerçevesinde başta çevreye olmak üzere tüm menfaat sahiplerine, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere önem verir. Bu sebeple oluşturulmuş Etik Davranış İlkeleri’ne uymaya önem göstermektedir.

ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

Firmamızı daha ileriye taşıyacak nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketlerimize kazandırmak bu konudaki hedeflerden biridir,

TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

DEVLETLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

RAKİP VE REKABETLE İLGİLİ İLİŞKİLER AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

SEÇ-G VE SOSYAL PERFORMANS AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

YOLSUZLUKLA MÜCADELE AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Tüm VANET A.Ş. çalışanlarının birincil sorumluluğu; VANET markasının deneyim, dürüstlük ve güvenle anılmasını sağlamak ve daha ileri taşımaktır. Bu çerçevede; VANET A.Ş. çalışanlarından beklenenler:

VANET A.Ş. ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;

SİYASİ FAALİYET

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEMEL İLKELERİMİZ

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA İLKELERİ

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü:

DİSİPLİN UYGULAMALARI

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır: